Blog

Slikovnice za djecu – Sastavni dio djetinjstva i odrastanja

Slikovnice za djecu - Sastavni dio djetinjstva i odrastanja

Slikovnice za djecu su obavezni dio djetinjstva. Ove knjige kombinuju vizuelne i verbalne naracije pri čemu se razlikuju od stripova, kod kojih je naracija ispričana kroz sekvencijalne slike.

Vjerovali ili ne, slikovnice imaju dugu istoriju. Modernog dizajna, koji je prepoznatljiv i danas, pojavile su se krajem 19. vjeka. Prvi primjer bila je „Struwwelpeter“, njemačkog ljekara Heinricha Hoffmanna iz 1845, a 10 godina kasnije njemački pisac i ilustrator Wilhelm Busch je objavio slikovnicu pod nazivom „Max and Moritz“.

Danas, slikovnice za djecu se u osnovi dijele u 2 grupe prema sadržaju. Prvu grupu čine one koje pružaju objektivna i djeci razumljiva saznanja iz oblasti prirode i društva, a u drugu grupu spadaju one koje su metaforičkog karaktera tako da prenose na maštovit način poruke najmlađima.

Prema konceptu mogu biti klasične, dvodimenzionalne i trodimenzionalne koje daju različite prostorne kompozicije slika.

Međutim, slikovnice su mnogo više od zabave za najmlađe čitaoce. Njihov atraktivan sadržaj ima važnu ulogu u razvoju mališana.

Zašto je važno djeca da čitaju slikovnice otkriva vam Narodna knjiga.

Razvoj jezičkih vještina

Kada djeca počinu da govore i grade rečenice, slikovnice mogu da posluže za učenje prepoznavanja zvukova i obrazaca u govornom jeziku. Odnosno, imaju ulogu u razvoju fonološke svijesti koja čini osnovu za učenje čitanja.

Na najosnovnijem nivou, ove dječije knjige pomažu mališanima da shvate da riječi prenose značenje, povezujući slike u knjizi sa riječima na stranici. Ujedno, iz njih mogu da nauče imena novih objekata. Dijete će, najpre, ponavljati odlomke omiljenih slikovnica, a zatim nastaviti da smišlja svoje priče na koje ih je podstakao sadržaj slikovnice.

Identifikovanje redosleda i bolje razumijevanje

Organizovanjem redosleda događaja u priči, djeca vježbaju svoju sposobnost da shvate ono što su pročitala. Ovladavanje ovom vještinom počinje identifikacijom početka, sredine i kraja i sumiranjem ključnih događaja koji se odvijaju (redom) u cijeloj priči. Ilustracije podsjećaju čitaoca šta se dešavalo u celoj priči i podržavaju njegovu sposobnost da samouvereno prepriča ključne događaje. Štaviše, slikovnice podstiču djecu da predviđaju i zaključuju šta će se sljedeće desiti. Ujedno, stvaraju osnovu za praćenje toka priče u svakodnevnom govoru.

Slikovnice za djecu

Slikovnice za djecu uče ih razumijevanju pročitanog. Na taj način stiču sposobnost dobre konstrukcije rečenica, rješavanja problema, upoređivanja i izvođenja zaključaka.

 Slikovnice za djecu podstiču socijalno-emocionalni razvoj

Ilustracije u knjizi mogu pomoći djeci da se povežu sa prikazanim likovima i okruženjem. S obzirom da su junaci u njima ne samo karakterno različiti, već dolaze iz različitih društava i kultura, kod najmlađih se razvija svijest o različitosti drugih i prihvatanja te različitosti. Takođe, kao knjige koje modeliraju društveno ponašanje pomažu u usavršavanju društvenih jezičkih vještina i jačaju pozitivno ponašanje.

Grade ljubav prema čitanju

Baš kao i najljepše bajke, koje su svima omiljene, tako i slikovnice svojim atraktivnim konceptom i zanimljivom pričom izazivaju radost, te njihovo čitanje djeca povezuju sa srećnim trenucima. Dok redovno čitanje roditelja sa mališanima postepeno razvija ljubav prema knjigama koja se održava u narednim godinama.

Slikovnice za djecu

Različite slikovnice, kao i druge knjige za djecu, uključujući basne i pričanke, možete pronaći u bogatoj ponudi Narodne knjige. Ukoliko niste u mogućnosti lično da nas posjetite, izabranu knjigu možete poručiti i online putem našeg zvaničnog sajta.